AR-Projekt

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu
arprojekt.eu jest firma AR-Projekt Robert Wiedrycki z zarejestrowaną siedzibą w Gdańsku przy ALEJA GRUNWALDZKA 516A, 80-320 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. POMORSKIE , o numerze NIP 5841818776, REGON 192903339, zwaną dalej "AR-Projekt" lub "sklepem internetowym".
2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym
AR-Projekt jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem".

3. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji znajdującego się na stronie sklepu (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem
arprojekt.eu) oraz akceptacja regulaminu a także pozostałych warunków sprzedaży.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie
arprojekt.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie bądź wprowadzania w nich zmian.

6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

7. Zawartość sklepu nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

9. Zamówienia poprzez stronę internetową
arprojekt.eu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

10. Firma
AR-Projekt Robert Wiedrycki dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Klienta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn.

§ 2. Potwierdzenie zamówienia


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu aktualnego e-mail w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może zostać dokonane telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty w uzasadnionych przypadkach.

§ 3. Formy płatności


1. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
• PRZY ODBIORZE (
w siedzibie AR-Projekt) - Zapłata gotówką przy odbiorze towaru.
• PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie
potwierdzenia złożenia zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia zostanie one anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

3. W uzasadnionych przypadkach dotyczących np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

4.
AR-Projekt może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez AR-Projek jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

§ 4. Termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia jest to czas od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2. Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności danego produktu w naszych magazynach lub w magazynach producentów.

3. Zamówienie złożone z produktów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości.

4. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

§ 5. Dostawa towaru


1. Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są uzgadniane indywidualnie z klientem.

2. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.

3. Opłata za niektóre przesyłki wielkogabarytowe, składające się z wielu paczek tego samego produktu może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.

4. Przy składaniu zamówienia Klient może wybrać dowolną formę wysyłki oraz sposób płatności.

5. Sklep
arprojekt.eu nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nieważną (w przypadku płatności przelewem pieniądze są zwracane na konto Klienta pomniejszone o kwotę związaną z kosztami przesyłki i zwrotem towaru).

6. W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji". Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

§ 6. Zwroty


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną zawartością, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma (formularz odstąpienia od umowy) informującego, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć oryginał dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wysłać na aktualny adres biura / korespondencyjny publikowany na stronie www. Na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

4. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. Sklep
arprojekt.eu nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez arprojekt.eu jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.


§ 7. Ochrona prywatności i danych osobowych


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę
AR-Projekt Robert Wiedrycki danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu
arprojekt.eu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, w szczególności dla celów marketingowych.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.

5. Jeśli klient zgodzi się na otrzymywanie "newslettera", jego adres e-mail będzie wykorzystywany tylko w celu wysyłania takiej korespondencji elektronicznej.

6. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe


1. Prezentacja zawartości sklepu
arprojekt.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego
arprojekt.eu, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie arprojekt.eu opisanych szczegółowo na stronie sklepu.

4.
AR-Projekt Robert Wiedrycki  nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem
arprojekt.eu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

6. Firma
AR-Projekt Robert Wiedrycki  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie arprojekt.eu opisanych szczegółowo na stronie sklepu.

7. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

8. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego